NARZĘDZIOWNIA
E L E K T R O D R Ą Ż A R K A   E L E K T R O D O W A   W G Ł Ę B N A   S O D I C K   K 1 C
rok produkcji 2017