narzędzia specjalne
gwintownik
Informacje na temat części do obróbki
Część przeznaczona do obróbki:
Typ gwintu:
przelotowy    nieprzelotowy
Materiał do obróbki:
Grupa materiałowa:
Wytrzymałość [N/mm²]:
Twardość:
Głębokość gwintu:
Rodzaj wióra:
długi    średni    krótki
Narzędzie do gwintowania
Zapotrzebowanie:
Sztuk / Miesiąc
Zapytywana ilość:
Typ gwintu:
Wymiar gwintu:
Tolerancja:
Zawyżona tolerancja:
Geometria:
ze skośną powierzchnią natarcia
40°/45° RSP    15° RSP    15° LSP
z prostym rowkiem
wygniatak z rowkami smarowanymi
wygniatak bez rowka smarowanego
Materiał narzędzia:
HSS    HSSE    HSSK    HSSZ
HSSP    HM
Norma wymiarowa:
DIN 371    DIN 374    DIN 376
DIN    ISO    specjalny
Nakrój:
5-6 gwintów    4-5 gwintów
2-3 gwinty    1,5-2 gwinty    specjalny
Geometrie specjalne:
stożkowatość    nieaktywne zęby
bez nakiełka zewnętrznego    inne
Pokrycie:
bez pokrycia    inne
Informacje o maszynie
Typ maszyny:
Oprawka:
z kompensacją    Synchro
Pozycja obrabiania:
pozioma  /  pionowa
Chłodzenie wewnętrzne:
IKZ    IKZ-R
Chłodzenie:
bez    zewnętrzne    wewnętrzne
powietrzem    olejem    MMS    emulsją
Ciśnienie:
bar
Chwyty cylindryczne wg DIN 6535
Form HA
Form HB
Form HE
Form HAK
Form HBK
Form HEK
Informacja o kliencie
Firma:
Miasto:
Kod:
Ulica:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Osoba kontaktowa:
 
Informacje dodatkowe: